Sunday, August 9, 2009

I dance for love.

I dance for the love
I dance even when I feel pain
I dance knowing there's something to gain
I dance for the love
I dance for me
I dance for everyone to see
I dance for the love
I dance as the sunshine
I dance hoping you will be mine
I dance for the love
I dance with words to say
I dance all day
I dance for the love
I dance even when you leave
I dance and still believe
I dance for the love

Xoxo,
Sze.